Välkommen till Sport and Innovation

 

- en sida som drivs av IdrottsEntreprenörerna Sverige

 

 

Sidan är under uppbyggnad.

 

Kontakta Mikaela Färnqvist för mer information.

 

mikaela@sportandinnovation.com

 

 

 

Varför är idrott och innovation viktigt?

 

Om idrotten är innovativ, dvs. tänker nytt, skapar nya produkter

och tjänster, kan den:

 

  • - möta globala samhällsutmaningar

  • - ge jobb och konkurrenskraft

  • - leverera tjänster med kvalitet och effektivitet

  •  

Genom att hitta nya smarta sätt att jobba kan tillväxten öka och vi skapar en attraktivare idrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem

 

Vision och mål

 

Vad är Sport and Innovation

 

Om Sport and Innovation

 

Nyheter

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.idrottsentreprenorerna.se